Eden izmed najbolj koristnih pripomočkov pri prevajanju so gotovo slovarji. Po prihodu interneta pa se nam ni treba več utrujati s prenašanjem težkih knjig, slovarjev namreč, temveč lahko s par kliki pridemo tudi do online verzij številnih dobrih slovarjev. Glede slovenskega jezika lahko pride v pomoč naslednja povezava:

http://evroterm.gov.si/slovar/slovar.html

ki vsebuje kar nekaj dobrih povezav do spletnih slovarjev. Za prevajanje iz angleščine v slovenščino lahko npr. uporabite presisov slovar.