Prevajanje besedil

Če potrebujete kakovostno prevajanje besedil po ugodnih cenah je prevajalska agencija Optimus Lingua pravi naslov za vas. Storitve s področja prevajanja ponujamo za 100 svetovnih jezikov. V dolgoletnem delovanju nam je svoje projekte zaupalo več kot 900 klientov, za katere smo prevedli več kot 30.000 strani. Več informacij o nas najdete na spletni strani: www.optimus-prevajanje.com

Archive for March, 2009

Globalizacija in prevajanje

Eden pomembnih pozitivnih dejavnikov za prevajalske storitve je bil gotovo proces globalizacije. Slednji se je resno začel v začetku devetdesetih let. Potem ko so prvi pionirji na tem področju ugotovili, da se da dobiti izobraženo in cenejšo delovno silo na trgih v razvoju se je proces z leti vse bolj pospeševal, k temu so prispevale predvsem želje podjetij po doseganju čim višjih profitnih marž. Globalizacijo so omogočili tudi sporazumi, ki so sprostili menjavo blaga. V zadnjem obdobju krize so se pojavile diskusije o tem, ali bi bilo potrebno globalizacijo upočasniti, kar nekaj držav je nakazovalo na možnost večjega protekcionizma domačih industrijskih sektorjev, a so kasneje te diskusije spet nekolike prešle v ozadje.

Prevajanje besedila

Na prevajalski agenciji običajno prevajanje besedila poteka tako, da najprej prevajalska agencija sprejme besedilo od stranke.  Na podlagi dolžine besedila, ki se določi preko števila znakov, ki se delijo z 1500, da se dobi število prevajalskih strani besedila se izračuna cena ponudbe za prevajanje. Ob potrditvi stranke začne besedilo prevajati prevajalec, ki je posebej usposobljen za ciljni jezik prevoda, v primeru, da gre za strokovno besedilo, pa je koristno, da je prevajalec tudi usposobljen oziroma dobro pozna strokovno področje besedila. Potem ko je prevod zaključen,  se prevedeno besedilo pošlje stranki.