Na prevajalski agenciji običajno prevajanje besedila poteka tako, da najprej prevajalska agencija sprejme besedilo od stranke.  Na podlagi dolžine besedila, ki se določi preko števila znakov, ki se delijo z 1500, da se dobi število prevajalskih strani besedila se izračuna cena ponudbe za prevajanje. Ob potrditvi stranke začne besedilo prevajati prevajalec, ki je posebej usposobljen za ciljni jezik prevoda, v primeru, da gre za strokovno besedilo, pa je koristno, da je prevajalec tudi usposobljen oziroma dobro pozna strokovno področje besedila. Potem ko je prevod zaključen,  se prevedeno besedilo pošlje stranki.