Eden pomembnih pozitivnih dejavnikov za prevajalske storitve je bil gotovo proces globalizacije. Slednji se je resno začel v začetku devetdesetih let. Potem ko so prvi pionirji na tem področju ugotovili, da se da dobiti izobraženo in cenejšo delovno silo na trgih v razvoju se je proces z leti vse bolj pospeševal, k temu so prispevale predvsem želje podjetij po doseganju čim višjih profitnih marž. Globalizacijo so omogočili tudi sporazumi, ki so sprostili menjavo blaga. V zadnjem obdobju krize so se pojavile diskusije o tem, ali bi bilo potrebno globalizacijo upočasniti, kar nekaj držav je nakazovalo na možnost večjega protekcionizma domačih industrijskih sektorjev, a so kasneje te diskusije spet nekolike prešle v ozadje.