Na področju prevajanja obstajajo številne vrste možnih specializacij. Prvi, najbolj očiten primer specializacije je glede na ciljni jezik v katerega prevajalci prevajajo (npr. angleščina) oziroma glede na jezikovno kombinacijo v kateri prevajajo (npr. slovenščina – angleščina). Tovrstna specializacija je v manjši meri nekaj izbirnega, ampak je v veliki meri posledica tega, v katerem jeziku je prevajalec strokovno podkovan. Druga vrsta specializacije je glede na področje prevajanja. Tako se lahko nekateri prevajalci specializirajo na prevajanje pravnih besedil, spet drugi se lahko specializirajo na prevajanje marketinških dokumentov, seveda pa se je moč tovrstno specializirat le ve primeru, da ima prevajalec na takšnem področju dovolj dela.