Eden izmed največjih centrov prevajanja besedil je gotovo Evropska unija. Tudi njihova prevajalska agencija je med največjimi, če ne največja prevajalska agencija na svetu. Ob dejstvu, da gre za območje z velikim številom ljudi je predvsem njena jezikovna raznovrstnost tista, ki prispeva k tako velikemu obsegu povpraševanja po prevajanju v Evropskih jezikih. Že sama organizacija ustvari veliko število dokumentov, katere pa je potem potrebno prevajati tudi v jezike držav članic. Tudi v Sloveniji se je ob vstopanju Slovenije v EU močno povečalo prevajanje v povezavi s tem procesom in se tudi zdaj občasno poveča, npr. lani ob slovenskem predsedovanju Evropski uniji.