Cene za prevajanje se običajno preračunavajo glede na prevajalsko stran, ki je večinoma določena kot 1500 znakov brez presledkov. Cene so odvisne od več faktorjev, eden je na primer ta, za katero jezikovno kombinacijo potrebujete prevod besedila. Drug faktor, ki lahko vpliva na ceno prevoda je vrsta teksta. Če potrebujete prevod relativno zahtevnega teksta, npr. tehničnega ali pravnega teksta je možno, da bo prevajalska agencija zahtevala višjo ceno na prevajalsko stran v primerjavi s ceno za prevajalsko stran za enostavnejša besedila.