Evropska Unija zaposluje veliko prevajalcev, ena izmed njihovih agencij je tudi med največjimi prevajalskimi agencijami na svetu. V naslednjih letih naj bi napovedih Evropska Unija potrebovala veliko prevajalcev, saj se bo veliko dosedanjih prevajalcev upokojilo. To je tudi priložnost za mlajše prevajalce, saj so plače prevajalcev v Evropski Uniji verjetno relativno dobre, tudi služba je relativno varna, v primerjavi z gospodarstvom, kjer je ob krizi veliko težje obdržati službo, primerjalno gledano.