Na spletu je danes moč najti številni pripomočke, ki lahko prevajalcu zelo koristijo pri svojem prevajalskem delu. Najpogostejši od teh so razni spletni prevajalniki, katerih prednost je gotovo to, da so zastonj, in lahko služijo kot slovarji, prav tako pa sem sodijo tudi sami slovarji, ki so prav tako za veliko jezikovnih kombinacij dostopni na spletu. Med bolj zanimive pripomočke pa gotovo spadajo korpusi tujih jezikov, kjer je moč najti prevode tudi zelo zapletenih besednih zvez. Eden najboljših korpusov za slovenski jezik je Evrokorpus.