V splošnem velja, da na povpraševanje po prevajanju v neki državi ali okolju vplivajo številni dejavniki. Eden je npr. kako močno je razširjeno prevajanje znotraj podjetij, drug faktor so gotovo cene prevajalskih storitev. Če so npr. cene prevajalskih storitev zelo visoke, potem je višja verjetnost, da se bodo podjetja ali posamezniki odločali, da prevajanje opravijo kar samo, namesto da bi dali v prevajanje prevajalski agenciji. Izjema je seveda primer, ko stranka potrebuje sodni prevod, kjer pa je potrebna prevajalska agencija oziroma sodni prevajalec. Ena izmed najpomembnejših faktorjev, ki vplivata na povpraševanje po prevajanju pa sta gotovo ekonomija in turizem.