Kar nekaj pomembnih informacij potrebuje prevajalec, da lahko vrne stranki kakovostno opravljen prevod. Vsekakor mora prevajalcu posredovati besedilo v vpogled. Zelo dobro je, če prevajalec ve za kakšne namene se bo prevod uporabil. Pri objavi je zaželjena še dodatna lektura prevoda. Uskladiti se je potrebno glede časa prevajanja. V primeru hitrih prevodov je težko opraviti kakovosten prevod. V kolikor gre za strokovno besedilo je še posebej zaželjeno sodelovanje med stranko in prevajalcem glede strokovnih terminov in podobno.