Danes obstaja na svetu okrog 6000 jezikov, od teh pa jih je skoraj polovica ogroženih, saj imajo čisto malo govorcev in se ne prenašajo na mlajše generacije. Večina jih nima pisne tradicije in po predvidevanjih jezikoslovcev naj bi jih v naslednjih desetletjih večina izumrla. Proti izumrtju jezikov se borijo številne organizacije, ki podpirajo raziskovanje in dokumentiranje teh jezikov, da ne bi izumrli. Pravzaprav govori kar 80 odstotkov prebivalstva enega izmed petdesetih najpogostejših jezikov, vse ostale jezike pa torej le peščica ljudi.