Stranke se lahko pri naročilu za prevod odločijo tudi za dodatno lekturo besedilo. Pri tem je možno, da se lektura besedila opravi še preden je besedilo poslano v prevajanje, lahko pa, kar je pogostejše, je lektura opravljena potem, ko je besedilo že prevedeno. Seveda je najbolj kakovostna izbira za stranko oboje – se pravi lektura pred prevajanjem besedila in lektura po prevajanje besedila. Stroški so v primeru dodatnega lektoriranja nekoliko višji kot samo pri prevajanju, vendar se cene lektoriranj gibljejo precej nižje od cen prevajanj.