Prevajanje besedil

Če potrebujete kakovostno prevajanje besedil po ugodnih cenah je prevajalska agencija Optimus Lingua pravi naslov za vas. Storitve s področja prevajanja ponujamo za 100 svetovnih jezikov. V dolgoletnem delovanju nam je svoje projekte zaupalo več kot 900 klientov, za katere smo prevedli več kot 30.000 strani. Več informacij o nas najdete na spletni strani: www.optimus-prevajanje.com

Archive for 'Uncategorized'

Lektura prevodov

Stranke se lahko pri naročilu za prevod odločijo tudi za dodatno lekturo besedilo. Pri tem je možno, da se lektura besedila opravi še preden je besedilo poslano v prevajanje, lahko pa, kar je pogostejše, je lektura opravljena potem, ko je besedilo že prevedeno. Seveda je najbolj kakovostna izbira za stranko oboje – se pravi lektura pred prevajanjem besedila in lektura po prevajanje besedila. Stroški so v primeru dodatnega lektoriranja nekoliko višji kot samo pri prevajanju, vendar se cene lektoriranj gibljejo precej nižje od cen prevajanj.

Jeziki na svetu

Danes obstaja na svetu okrog 6000 jezikov, od teh pa jih je skoraj polovica ogroženih, saj imajo čisto malo govorcev in se ne prenašajo na mlajše generacije. Večina jih nima pisne tradicije in po predvidevanjih jezikoslovcev naj bi jih v naslednjih desetletjih večina izumrla. Proti izumrtju jezikov se borijo številne organizacije, ki podpirajo raziskovanje in dokumentiranje teh jezikov, da ne bi izumrli. Pravzaprav govori kar 80 odstotkov prebivalstva enega izmed petdesetih najpogostejših jezikov, vse ostale jezike pa torej le peščica ljudi.

Kar nekaj pomembnih informacij potrebuje prevajalec, da lahko vrne stranki kakovostno opravljen prevod. Vsekakor mora prevajalcu posredovati besedilo v vpogled. Zelo dobro je, če prevajalec ve za kakšne namene se bo prevod uporabil. Pri objavi je zaželjena še dodatna lektura prevoda. Uskladiti se je potrebno glede časa prevajanja. V primeru hitrih prevodov je težko opraviti kakovosten prevod. V kolikor gre za strokovno besedilo je še posebej zaželjeno sodelovanje med stranko in prevajalcem glede strokovnih terminov in podobno.

Ekonomija, turizem in prevajanje

V splošnem velja, da na povpraševanje po prevajanju v neki državi ali okolju vplivajo številni dejavniki. Eden je npr. kako močno je razširjeno prevajanje znotraj podjetij, drug faktor so gotovo cene prevajalskih storitev. Če so npr. cene prevajalskih storitev zelo visoke, potem je višja verjetnost, da se bodo podjetja ali posamezniki odločali, da prevajanje opravijo kar samo, namesto da bi dali v prevajanje prevajalski agenciji. Izjema je seveda primer, ko stranka potrebuje sodni prevod, kjer pa je potrebna prevajalska agencija oziroma sodni prevajalec. Ena izmed najpomembnejših faktorjev, ki vplivata na povpraševanje po prevajanju pa sta gotovo ekonomija in turizem.

Korpusi tujih jezikov

Na spletu je danes moč najti številni pripomočke, ki lahko prevajalcu zelo koristijo pri svojem prevajalskem delu. Najpogostejši od teh so razni spletni prevajalniki, katerih prednost je gotovo to, da so zastonj, in lahko služijo kot slovarji, prav tako pa sem sodijo tudi sami slovarji, ki so prav tako za veliko jezikovnih kombinacij dostopni na spletu. Med bolj zanimive pripomočke pa gotovo spadajo korpusi tujih jezikov, kjer je moč najti prevode tudi zelo zapletenih besednih zvez. Eden najboljših korpusov za slovenski jezik je Evrokorpus.

Prevajalci v Evropski Uniji

Evropska Unija zaposluje veliko prevajalcev, ena izmed njihovih agencij je tudi med največjimi prevajalskimi agencijami na svetu. V naslednjih letih naj bi napovedih Evropska Unija potrebovala veliko prevajalcev, saj se bo veliko dosedanjih prevajalcev upokojilo. To je tudi priložnost za mlajše prevajalce, saj so plače prevajalcev v Evropski Uniji verjetno relativno dobre, tudi služba je relativno varna, v primerjavi z gospodarstvom, kjer je ob krizi veliko težje obdržati službo, primerjalno gledano.

Sodni prevodi dokumentov

Pri sodnih prevodih dokumentov gre za prevode, ki so ob tem še sodno overjeni. Sodne prevode lahko opravljajo le posebni prevajalci, takoimenovani sodni prevajalci. Sodni prevodi se uporabljajo predvsem pri uradnih dokumentih, npr. pri prevodu spričevala, diplome,… Sodno overjeni prevodi imajo večinoma višjo ceno, kot pa to velja za običajne prevode za isto jezikovno kombinacijo.

Evropska unija in prevajanje

Eden izmed največjih centrov prevajanja besedil je gotovo Evropska unija. Tudi njihova prevajalska agencija je med največjimi, če ne največja prevajalska agencija na svetu. Ob dejstvu, da gre za območje z velikim številom ljudi je predvsem njena jezikovna raznovrstnost tista, ki prispeva k tako velikemu obsegu povpraševanja po prevajanju v Evropskih jezikih. Že sama organizacija ustvari veliko število dokumentov, katere pa je potem potrebno prevajati tudi v jezike držav članic. Tudi v Sloveniji se je ob vstopanju Slovenije v EU močno povečalo prevajanje v povezavi s tem procesom in se tudi zdaj občasno poveča, npr. lani ob slovenskem predsedovanju Evropski uniji.

Globalizacija in prevajanje

Eden pomembnih pozitivnih dejavnikov za prevajalske storitve je bil gotovo proces globalizacije. Slednji se je resno začel v začetku devetdesetih let. Potem ko so prvi pionirji na tem področju ugotovili, da se da dobiti izobraženo in cenejšo delovno silo na trgih v razvoju se je proces z leti vse bolj pospeševal, k temu so prispevale predvsem želje podjetij po doseganju čim višjih profitnih marž. Globalizacijo so omogočili tudi sporazumi, ki so sprostili menjavo blaga. V zadnjem obdobju krize so se pojavile diskusije o tem, ali bi bilo potrebno globalizacijo upočasniti, kar nekaj držav je nakazovalo na možnost večjega protekcionizma domačih industrijskih sektorjev, a so kasneje te diskusije spet nekolike prešle v ozadje.